Haki sklepu PrestaShop

,

prestashop sklepModuły sklepu PrestaShop umieszczamy na stronie przy pomocy funkcji registerHook() i tak zwanych haków.

Sklep PrestaShop został wyposażony w haki, które pozwalają na łatwe rozmieszczanie modułów i umożliwiają zmianę pozycji.

Aby nowy moduł sklepu był widoczny, musimy wywołać funkcję registerHook() oraz podać nazwę haka jako parametr funkcji.

Podczepienie modułu wykonujemy w metodzie install()

Przykład podłączenia modułu do strony głównej za pomocą $this->registerHook('displayHome')

public function install() {
    parent::install();
    if(!$this->registerHook('displayHome')) return false;
    return true;
}

 

Haki PrestaShop

Nazwa Opis
actionAdminMetaControllerUpdate_optionsBefore
actionAdminMetaSavePo zapisaniu konfiguracji w AdminMeta
actionAuthenticationPrzy uwierzytelnianiu
actionBeforeAuthenticationPrzed uwierzytelnieniem
actionCartSaveZapisywanie zawartości kosza
actionCustomerAccountAddWywoływane, gdy nowy klient pomyślnie utworzy konto
actionHtaccessCreatePo utworzeniu .htaccess
actionObjectCategoryDeleteAfter
actionObjectCategoryUpdateAfter
actionObjectCmsDeleteAfter
actionObjectCmsUpdateAfter
actionObjectManufacturerDeleteAfter
actionObjectManufacturerUpdateAfter
actionObjectProductDeleteAfter
actionObjectProductUpdateAfter
actionObjectSupplierDeleteAfter
actionObjectSupplierUpdateAfter
actionOrderDetailAby ustawić szczegóły zamówień.
actionOrderReturnZwracanie zawartości zamówienia
actionOrderSlipAddWywoływane, gdy dodamy produkt do zamówienia.
actionOrderStatusPostUpdate
actionOrderStatusUpdateUruchamianie modułu, gdy zmienia się status zamówienia.
actionPaymentCCAddDodanie płatności
actionPaymentConfirmation
actionSearchWyszukiwarka
actionShopDataDuplication
actionTaxManager
actionUpdateQuantityAktualizowanie ilości zamówienia.
actionValidateOrder
actionWatermark
displayAdminCustomersUruchamianie modułów na karcie AdminCustomers
displayAdminOrderUruchamianie modułów na karcie AdminOrder.
displayAdminStatsGraphEngine
displayAdminStatsGridEngine
displayAdminStatsModules
displayBackOfficeFooter
displayBackOfficeHeader
displayBackOfficeHome
displayBackOfficeTop
displayBeforeCarrierLista przewoźników
displayBeforePaymentPrzekierowanie użytkownika do modułu zamiast wyświetlanie modułu płatności
displayCarrierList
displayCustomerAccountWyświetlanie na stronie konta klienta
displayCustomerAccountFormWstawia informacje w formularzu utworzenia konta klienta
displayCustomerAccountFormTopWstawia informacje w górze formularza utworzenia konta klienta
displayFooterDodaj blok w stopce strony
displayFooterProductDodawanie nowych bloków w opisie produktu
displayHeaderDodaj blok w nagłówku strony
displayHomeStrona główna
displayInvoiceDodaj blok do zamówienia
displayLeftColumnLewa kolumna strony sklepu
displayLeftColumnProductLewa kolumna strony produktu
displayMyAccountBlockWyświetlanie dodatkowych informacji w bloku moje konto
displayMyAccountBlockfooterWyświetlanie dodatkowych informacji w stopce bloku moje konto
displayOrderConfirmationStrona potwierdzenie zamówienia
displayOrderDetailSzczegóły zamówień
displayPaymentPłatności
displayPaymentReturnInformacja po wykonaniu płatności
displayPaymentTopWyświetlanie dodatkowych informacji w górze strony płatności
displayPDFInvoiceUmożliwia wyświetlanie dodatkowych informacji do faktur PDF
displayProductButtonsUmieścić nowe przyciski – odnośniki na stronie produktu
displayProductComparisonPorównanie produktów
displayProductTabTabela produktów
displayProductTabContentNa zamówienie karty produktu
displayRightColumnPrawa kolumna strony sklepu
displayRightColumnProductPrawa kolumna strony produktu
displayShoppingCartWyświetlanie specyficznych informacji w koszyku
displayShoppingCartFooterWyświetlanie specyficznych informacji na stronie koszyka
displayTopWyświetlanie informacji w górnej części każdej strony.

STRONNET Sylwia Płonka

"Firmy, które rosną dzięki rozwojowi i ulepszeniom, nie zginą." Henry Ford

0 komentarzy

Odpowiedz

Chcesz dołączyć do dyskusji?
Pisz śmiało!
Proszę, nie krępuj się pisać!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.