Haki sklepu PrestaShop

,

prestashop sklepModuły sklepu PrestaShop umieszczamy na stronie przy pomocy funkcji registerHook() i tak zwanych haków.

Sklep PrestaShop został wyposażony w haki, które pozwalają na łatwe rozmieszczanie modułów i umożliwiają zmianę pozycji.

Aby nowy moduł sklepu był widoczny, musimy wywołać funkcję registerHook() oraz podać nazwę haka jako parametr funkcji.

Podczepienie modułu wykonujemy w metodzie install()

Przykład podłączenia modułu do strony głównej za pomocą $this->registerHook('displayHome')

public function install() {
    parent::install();
    if(!$this->registerHook('displayHome')) return false;
    return true;
}

 

Haki PrestaShop

Nazwa Opis
actionAdminMetaControllerUpdate_optionsBefore
actionAdminMetaSave Po zapisaniu konfiguracji w AdminMeta
actionAuthentication Przy uwierzytelnianiu
actionBeforeAuthentication Przed uwierzytelnieniem
actionCartSave Zapisywanie zawartości kosza
actionCustomerAccountAdd Wywoływane, gdy nowy klient pomyślnie utworzy konto
actionHtaccessCreate Po utworzeniu .htaccess
actionObjectCategoryDeleteAfter
actionObjectCategoryUpdateAfter
actionObjectCmsDeleteAfter
actionObjectCmsUpdateAfter
actionObjectManufacturerDeleteAfter
actionObjectManufacturerUpdateAfter
actionObjectProductDeleteAfter
actionObjectProductUpdateAfter
actionObjectSupplierDeleteAfter
actionObjectSupplierUpdateAfter
actionOrderDetail Aby ustawić szczegóły zamówień.
actionOrderReturn Zwracanie zawartości zamówienia
actionOrderSlipAdd Wywoływane, gdy dodamy produkt do zamówienia.
actionOrderStatusPostUpdate
actionOrderStatusUpdate Uruchamianie modułu, gdy zmienia się status zamówienia.
actionPaymentCCAdd Dodanie płatności
actionPaymentConfirmation
actionSearch Wyszukiwarka
actionShopDataDuplication
actionTaxManager
actionUpdateQuantity Aktualizowanie ilości zamówienia.
actionValidateOrder
actionWatermark
displayAdminCustomers Uruchamianie modułów na karcie AdminCustomers
displayAdminOrder Uruchamianie modułów na karcie AdminOrder.
displayAdminStatsGraphEngine
displayAdminStatsGridEngine
displayAdminStatsModules
displayBackOfficeFooter
displayBackOfficeHeader
displayBackOfficeHome
displayBackOfficeTop
displayBeforeCarrier Lista przewoźników
displayBeforePayment Przekierowanie użytkownika do modułu zamiast wyświetlanie modułu płatności
displayCarrierList
displayCustomerAccount Wyświetlanie na stronie konta klienta
displayCustomerAccountForm Wstawia informacje w formularzu utworzenia konta klienta
displayCustomerAccountFormTop Wstawia informacje w górze formularza utworzenia konta klienta
displayFooter Dodaj blok w stopce strony
displayFooterProduct Dodawanie nowych bloków w opisie produktu
displayHeader Dodaj blok w nagłówku strony
displayHome Strona główna
displayInvoice Dodaj blok do zamówienia
displayLeftColumn Lewa kolumna strony sklepu
displayLeftColumnProduct Lewa kolumna strony produktu
displayMyAccountBlock Wyświetlanie dodatkowych informacji w bloku moje konto
displayMyAccountBlockfooter Wyświetlanie dodatkowych informacji w stopce bloku moje konto
displayOrderConfirmation Strona potwierdzenie zamówienia
displayOrderDetail Szczegóły zamówień
displayPayment Płatności
displayPaymentReturn Informacja po wykonaniu płatności
displayPaymentTop Wyświetlanie dodatkowych informacji w górze strony płatności
displayPDFInvoice Umożliwia wyświetlanie dodatkowych informacji do faktur PDF
displayProductButtons Umieścić nowe przyciski – odnośniki na stronie produktu
displayProductComparison Porównanie produktów
displayProductTab Tabela produktów
displayProductTabContent Na zamówienie karty produktu
displayRightColumn Prawa kolumna strony sklepu
displayRightColumnProduct Prawa kolumna strony produktu
displayShoppingCart Wyświetlanie specyficznych informacji w koszyku
displayShoppingCartFooter Wyświetlanie specyficznych informacji na stronie koszyka
displayTop Wyświetlanie informacji w górnej części każdej strony.
0 komentarzy

Odpowiedz

Chcesz dołączyć do dyskusji?
Pisz śmiało!
Proszę, nie krępuj się pisać!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.